Карта поляка (karta polaka) – документ, який підтверджує приналежність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини.

Згідно з Законом “Про карту поляка”, який був ухвалений Польським Сеймом 7 вересня 2007 року, Карту Поляка може отримати особа, яка:

 1. Продемострує свою “польськість” принаймі базовим знанням польської мови, яку вважає за рідну,  а також знанням та збереженням польських традицій на звичаїв.
 2. В присутності консула Республіки Польща, підпише декларацію про приналежність до польського            народу.
 3. Докаже, що принаймі один з її батьків, дідусів чи бабусь або двоє прадід та прабабуся були польської національності. Або представить документ з польської чи полонійної організації, яка діє на території країни та підтверджує його активну участь у у діяльності на благо польської мови та культури або польської національної меншини протягом оствнніх троьх років.
 4. Підтвердить що вона чи її родичі не були репатріовані з території Речі Посполитоі на підставі умов підписаних у 1944-19577 роках.

Перелік документів необхідних для отримання карти поляка:

(Особисті, одного з батьків, дідуся чи бабусі, обох – прадідуся і прабабусі):

 1. Польські документи, що засвідчують особу;
 2. Акти громадянського стану або їх копії, свідоцтва про народження і хрещення, шкільні атестати або інші документи, що підтверджують польське походження;
 3. Документи, які підтверджують проходження служби в польських військових частинах;
 4. Документи, що підтверджують факт посилання або тюремного ув’язнення, в яких міститься запис про польське походження;
 5. Документи про реабілітацію, в яких міститься запис про польське походження;
 6. Закордонні документи, що засвідчують особу, що містять інформацію про те, що їх власник за національністю поляк;
 7. Довідка від польської організації, що діє на території однієї з держав, в якій підтверджується активну участь у діяльності на благо польської мови та культури або польської національної меншини;
 8. Офіційне рішення з питання визнання польського походження, видане відповідно до положень закону про репатріацію.

Отже, якщо особа відповідає вищенаведеним умовам та має необхідні документи може звернутися у відповідне консульство за місцем проживання.

Заява на отримання карти поляка подається у електронному вигляді шляхом реєстрації на співбесіду у консульство на офіційному сайті міністерства закордонних справ Республіки Польща.

У назначений термін заявник повинен з’явитися у відповідне консульство з наступними документами:

 1. Реєстрація у консульстві на співбесіду
 2. Заповнений wniosek з фотографією
 3. Копії українського і закордонного паспортів
 4. Документ який підтверджує приналежність до польського народу

Співбесіда у конульстві – це розмова з консулом на вільну тему на польській мові. Консул переглядає документи і може задавати будь-які питання, що стосуються докуметів, родичів, особисті питання, а також питання які стосуються історії, культури та звичаїв польського народу, інколи просить почитату газету,  яка лежить на столі.

На основі розмови консул виносить рішення про видачу карти поляка або, у разі недостатніх знань чи браку документів, запрошує спробувати отримати карту поляка наступного разу.

Карта поляка видається безкоштовно, при її отриманні консульським відділом не стягуються жодні консульські збори. Вона є дійсною протягом 10 років з дня її видачі і стає недійсною у  разі отримання польського громадянства її власника. для продовження карти поляка на наступні 10 років необхідно подати заяву на її продовження не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну її дійсності.

Карта поляка – офіційний документ, що підтверджує Вашу приналежність до польського народу.  Даний документ не дає польське громадянство, однак отримавши його Ви  зможете вчитися і працювати  в Польщі на рівних правах з громадянами Польщі.

 

Залишити відповідь