Nowe zmiany w ustawie o cudzoziemcach w Polsce

W Polsce w dalszym ciągu doskonalić ustawa o cudzoziemcach. Już dla nikogo nie jest tajemnicą, że dziś Europa przeżywa dotkliwy migracji kryzys, z równą której ostatni raz miałam do czynienia chyba, że w czasie II wojny Światowej. Miliony nielegalnych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu: Syrii, Afganistanu, Iraku, uciekając od wojny i ubóstwa, raz za razem starają się przemycić w dobre krajów UE.

Zaniepokojeni rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów w Europie, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa granic UE, polacy ciężko pracują nad zmianami w przepisach, prawo pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Do tego przyniósł trzy ministerstwa – Ministerstwo rozwoju, Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Ministerstwo spraw wewnętrznych Polski.

Nowe prawo ma na celu uchronić kraj od nielegalnych imigrantów, ale to wcale nie oznacza, cudzoziemcom zakaz wjazdu do kraju. Wręcz przeciwnie, rząd pracuje nad sposobów, aby zachęcić ich do życia i pracy w Polsce na zupełnie legalnie. Właśnie kosztem ukraińców i innych imigrantów ze Wschodu polacy planują rozwiązać ostre demograficzne problem, a także problem braku stałej pracowników na rynku pracy w Polsce.

Innowacje od polskiego rządu w swojej większości obiecują być przyjemne dla ukraińców. Chodzi w szczególności o wydanie długoterminowych wiz. Możliwy okres pobytu w Polsce na podstawie wizy roboczej chcą znacznie zwiększyć. Kolejnym ciekawym punktem jest opracowanie swego rodzaju mapy Polski, która by oddawała się informacje o tym, w jakim regionie i w jakich branżach potrzebni są pracownicy. Tak każdy ukrainiec mógł wybrać sobie pracę, w zależności od zawodu, a także dokładnie wiedział, że w tym lub innym mieście jest popyt.

Myśleć w rządzie również nie tylko o samych emigrantów z zagranicy, ale i o ich rodzinach. Za możliwość wspólnego przejazdu na pobyt w Polsce, a także dostępność edukacji dla dzieci zagranicznego pracownika.

Obiecują również uproszczenie procedury uzyskania karty stałego pobytu dla cudzoziemców, a w perspektywie i obywatelstwa Polskiego. Człowiek, który przez dłuższy czas oficjalnie działa w Polsce, będzie można stać się obywatelem szybciej i łatwiej, niż tego procedura ustawodawcza wymaga obecnie. Odnośnie zapotrzebowania na cudzoziemców, zakład będzie zostać na wykwalifikowanych młodych pracowników (do 35 lat).

Jednak do tych migrantów, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, też będzie nowy wymóg – będą musieli udowodnić swoją znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1 (średnio zaawansowany). Od takiej zasady będą zwolnione dzieci cudzoziemców w wieku poniżej 16 lat i te, które urodziły się już na terenie Polski.

Rząd Polski również zapowiedziała zmiany w wewnętrznej firmy tłumaczenia pracowników do pracy w Polsce. Jeśli firma, w której pracujesz, wysyła do Polski, zajmując kierownicze stanowisko, można uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce na okres 3 lat. Zwykli pracownicy będą otrzymywać zezwolenie na rok.

Zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach wewnętrznej firmy tłumaczenie będzie wydać wojewoda. Sporządzić wniosek o pozwolenie na stanie odbierający zagranicznego pracownika organ/instytucja w Polsce. Na podstawie takiego zezwolenia cudzoziemiec będzie miał możliwość pracy na terenie całej UE, w ramach swojego przedsiębiorstwa.

Minister spraw wewnętrznych Polski podkreśla, że innowacje są ważne i są w stanie znacznie pomóc rynku pracy w Polsce, który teraz wymaga dodatkowych przychodów pracowników z zagranicy. Projekt ustawy zaprezentują publiczności już w przyszłym tygodniu.

Przypominamy, że nowe zasady pracy dla cudzoziemców, które powinny były wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, do tej pory znajdują się w fazie rozwoju – pierwsze zmiany powinni czekać z kwietnia 2017, a ostateczną reorganizacji systemu zatrudniania cudzoziemców w Polsce – od 1 stycznia 2018 roku.

Wypełnij poniższy formularz i uzyskać bezpłatne porady w dogodnym dla Ciebie czasie .