[:ua]А також, ми докладаєм максимум зусиль для своєчасного виконання замовлення. Своєчасність тут розцінюється як адекватність часу роботи агенства і специфіка завдання обумовленим терміном виконання роботи. Направлені кандидати будуть відповідати попередньо узгодженим вимогам роботодавця, що значно економитиме Ваш час.Зустрічі та співбесіди з кандидатами на посаду проводяться за попередньою домовленістю та узгодженням з клієнтом чи його представником дня, часу та місця співбесіди.

#viza #visa #schengen #tour #Schengen visa #tourism #business #training #nadiyae.com[:en]Sell ​​your order on recruitment requirements and wishes of special knowledge and experience. Our main task – is to provide you with the best selection of candidates for a specific position. Our agency guarantees privacy and ethical acting in business circles.
Also, we make every effort to timely order fulfillment. Timeliness is regarded as adequate time work agencies and specific objectives stipulated period of performance. Naprvleni candidates will meet pre-agreed requirements of the employer that much ekonomytyme your chas.Zustrichi and interview candidates for the position held by appointment and agreed with the client or his representative the day, time and place of the interview.[:pl]A także, dokładamy wszelkich starań w celu terminowego wykonania zamówienia. Terminowość tu traktowany jako adekwatność czasu pracy agencji i specyfika zadań określonych na okres wykonywania pracy. Skierowane  kandydaci będą zgodnone  wcześniej y uzgodnionymi wymaganiami pracodawcy, co znacznie pozwoli zaoszczędzić czas.Spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z klientem lub jego przedstawicielem dnia, czasu i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej.[:]